Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 508

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 509

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 508

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 509
 Polityka cookies - Drukarnia Maxprint

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Drukarnia Max-Print, ul. Niemcewicza 31 c, 66-400 Gorzów Wlkp.
   
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Mozilla Firefox
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Opera
   
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
   
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 Od 25 maja 2018 roku stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniższa polityka prywatności ma na celu pokazanie że dane przetwarzane będą w sposób przejrzysty uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby dane byłytraktowane z zachowanie ostrożności i odpowiedzialnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako ADO) jest Drukarnia Max-Print Stanisław Grześkowiak, ul. Niemcewicza 31c, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990104467, REGON: 003157268

2. ADOnie powołał Inspektora Danych Osobowych.

3.W celuprzekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować sięz ADOpod adreseme-mail: biuro@maxprint.com.pllub na adres korespondencji: ul. Niemcewicza 31c, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

4. Państwa dane osobowe są lub mogąbyć przetwarzane w celu:

a)podjęcia działań prowadzących do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług),oraz obsługi ewentualnych reklamacji związanychz realizowanąusługą-podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.b RODO;

b) dochodzenia roszczeńi obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą co stanowiuzasadniony interes prawny ADO-podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. fRODO;

c)odpowiedzi na przesłane zapytania, pisma lub wnioski;

d)prowadzenie analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzneADO);

e)wypełnienie obowiązkówprzewidzianych w przepisach prawa w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości-podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. cRODO;

f)marketingu produktów i usług Administratora -podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. aRODO(w zakresie wyrażonej zgody –dobrowolnej i zgodnej z prawem;

g) archiwizacjiw celachbędących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na ADO–podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. cRODO.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

-osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich obowiązkówsłużbowych;

-podmioty przetwarzającedane osobowe na zlecenie ADO np.podmiotyświadcząceusługi pocztowe i kurierskie, usługi IT, usługi prawne i księgowe;

-podmiotom lub organom uprawnionymna podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państwtrzecich.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celu wjakim dane będą przetwarzane (okres przetwarzania jest obliczany na podstawie kryteriów):

-okres przez jaki są świadczone usługi;

-okres, który jest niezbędny do obrony interesów ADO;

-nie dłużej niżto jest konieczne do osiągniecia celu na który została udzielona zgoda (cele marketingowe);

-okres zgodny z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwuprawo do:

-dostęputreści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania;

- przeniesienia Państwa danych osobowych;

-sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych , ale również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Na naszej stronieinternetowej używamy ciasteczek (cookies), dla którychistnieje oddzielnaPolitykaPrywatnościCookies.

12. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, ADOmoże zmienić lub uzupełnić niniejsząinformację o ochronie danych osobowych.

 

FAQ

Fachowy język cię przeraża? Zajrzyj do naszej sekcji FAQ i znajdź odpowiedź na swoje pytanie. więcej...

 

Kontakt

ul. Włókiennicza 6 
Gorzów Wlkp. 66-400
800 - 1600
Potrzebujesz rady ?
Zadzwoń !

Tel:  957 814 798